Jesteśmy bardzo dumni z zapewnienia autentyczności każdego portretu DNA, który tworzymy. W naszym laboratorium stosujemy bezpieczne metody śledzenia oraz rygorystyczne procedury weryfikacji każdej próbki, którą otrzymujemy. Dodatkowo – jako dowód autentyczności – do każdego portretu dołączamy obraz fizycznej formy skanu materiału genetycznego, przed oczyszczeniem i optymalizacją.